Energietransitie

Het is onze ambitie zo zelfvoorzienend mogelijk te werken. Hiervoor hebben we in 2022 alle beschikbare ruimte gebruikt voor de plaatsing van zonnepanelen en vol ingezet op eigen laadstations en de transitie naar een elektrisch wagenpark.
mmm
Ons dak is voorzien van bijna 204 zonnepanelen. De CO2-reductie die we hiermee bereiken staat gelijk aan de groei van meer dan 42 bomen per jaar.
Onze dagelijks rendement wordt in real time bijgehouden in samenwerking met Smappee en FusionSolar en bijgestuurd waar mogelijk.

.

.

.

.

.

Grafiek (Rechts): Elektriciteitsverbruik

De gele staven geven aan hoeveel elektriciteit (incl. laadpalen) verbruikt wordt in kWh. De groene staven geven aan hoeveel energie de zonnepanelen produceren in kWh.

Bron: Dashboard Smappee

.Overzicht (Links): Opwekking en verbruik

  • Eerste grafiek geeft de energiestromen weer van onze PV-installatie naar zowel ons kantoor en naar het netwerk en rechtstreeks van het netwerk naar ons kantoor.
  • Bovenaan rechts staan de de voordelen in vorm van steenkoolreductie, CO2 reductie en in het aanplanten van bomen
  • Onderaan staat de totale hoeveelheid opgewekte energie per jaar door onze PV-installatie

Bron: Dashboard Fusionsolar

mm

mm

mmmm

MOBILITEIT

Ook op vlak van mobiliteit willen we met de tijd mee en onderzoeken we alternatieve methodes om tot bij de werf te komen. Zo worden medewerkers gestimuleerd om te fietsen of het openbaar vervoer de gebruiken